Εκδήλωση εκπτώσεων PatPat για την 6η επέτειο

1. Οι έγκυρες παραγγελίες που πληρώθηκαν από 2021, 9 Αυγούστου έως 31η PST είναι κατάλληλες στην εκδήλωση.
2. Οι εκπτώσεις χονδρικής θα αποστέλλονται με τη μορφή δωροκάρτας καταστήματος.
3. Το ποσό της έκπτωσης είναι 3% των πραγματικών εξόδων της παραγγελίας σας.
4. Η πίστωση καταστήματος που εφαρμόζεται δεν θα υπολογιστεί στη συνολική αξία
5. Οι εκπτώσεις για τις επιλέξιμες παραγγελίες θα αποσταλούν μετά τις 6 Σεπτεμβρίου.
6. Οι παραγγελίες που εφαρμόζονται με τον κωδικό: PWSTARTER30 δεν είναι κατάλληλες.
7. Η PatPat Wholesale διατηρεί το δικαίωμα τελικής διερμηνείας.

- PatPat Χονδρική -
10 Νοεμβρίου 2020
Previous post
Next post

0 comments. Write a comment

Empty content. Please select category to preview

Save Product