Εκδήλωση θερινών εκπτώσεων

1. Οι έγκυρες παραγγελίες που πληρώθηκαν από 16 Μαρτίου έως 31 PST 2022 είναι κατάλληλες στην εκδήλωση.
2. Οι εκπτώσεις χονδρικής θα αποστέλλονται με τη μορφή δωροκάρτας καταστήματος.
3. Το ποσό της έκπτωσης είναι 5% των πραγματικών εξόδων της παραγγελίας σας.
4. Η πίστωση καταστήματος που εφαρμόζεται δεν θα υπολογιστεί στη συνολική αξία
5. Οι εκπτώσεις για τις επιλέξιμες παραγγελίες θα αποσταλούν μετά τις 4 Απριλίου.
6. Οι παραγγελίες που εφαρμόζονται με τον κωδικό: PWSTARTER30 δεν είναι κατάλληλες.
7. Η PatPat Wholesale διατηρεί το δικαίωμα τελικής διερμηνείας.

Previous post
Next post

0 comments. Write a comment

Empty content. Please select category to preview

Save Product